Service

Altanservice – forlæng jeres nye altaners levetid

Vind, regn, smog fra byens biler samt brug slider på dine nyerhvervede altaner, så selv levetiden på en ny, professionelt projekteret og monteret altan forkortes, hvis den ikke vedligeholdes tilstrækkeligt. Derudover fremstår en vedligeholdt altan også smukkere i længere tid.

Derfor tilbyder vi nu at hjælpe jer med at få lavet den årlige gennemgang af jeres altaner. I forbindelse med levering af altaner eller altangange til jeres byggeri får I også udleveret vores Drifts- og vedligeholdelsesmanual på de leverede produkter, inklusiv det skema, som fortæller jer, hvilke elementer der skal efterses årligt. Herefter er det bygherres ansvar at inkorporere disse drifts- og vedligeholdelsesopgaver i driften.

Det er her, HEM står til rådighed. En altanserviceaftale er især en fordel, når hverken bygherre eller de, der drifter bygningerne, selv ønsker at udføre disse årlige serviceeftersyn. Serviceaftalen indeholder som udgangspunkt alle de opgaver og standardreparationer, der står beskrevet i Drifts- og vedligeholdelsesskemaet, men der kan sagtens medgå flere opgaver efter jeres ønske – såsom udskiftning af skadet gulv eller glas.

Hvorfor skal altaner efterses og serviceres regelmæssigt?

Hensynet til og sikkerheden for altanernes brugere er naturligvis den primære årsag til, at I skal sørge for at vedligeholde jeres altaner. Derudover vil en aftale om regelmæssig altanservice inkl. udfyldelse af Drifts- og vedligeholdelsesdokument gøre, at garantien opretholdes i henhold til den udleverede Drift- og vedligeholdelsesmanual, som blandt andet indikerer det nødvendige vedligeholdelsesinterval.

Når jeres altaner serviceres årligt, bevarer altanerne deres funktionalitet og vejrbestandighed, hvilket gør, at I/brugerne kan få glæde af altanerne endnu flere år frem – trygt og sikkert. Udover en flottere og sikrere altan, er I også fri for at varetage vedligeholdelsen af altanerne. Dermed er den tid frigjort til andre vigtige opgaver.

Fordele ved en altanserviceaftale:

 • Træværk (på gulv og håndlister) holder sig sundt og smukt
 • Stålkomponenter bevarer deres sundhed og styrke
 • Garantien opretholdes – og kan nogle gange forlænges (læs mere herunder)
 • Hængsler er velsmurte og stort set lydløse
 • Bolte og skruer er faste og efterspændte
 • Vandafløb holdes rene og fuldt funktionelle
 • I får frigjort tid til andre opgaver
 • Altanernes levetid forlænges

Når I indgår en serviceaftale med os på jeres nye altaner fra HEM – inden for det første år efter leverance – tilbyder vi i mange tilfælde at give en egentlig garanti på helt op til 10 år.

Hvad indeholder en altanservice-aftale?

En serviceaftale kan indeholde forskellige elementer og kan udfærdiges fuldstændigt med udgangspunkt i jeres ønsker og behov. Dog anbefaler vi, at jeres aftale som minimum indeholder og lever op til kravene fra Drifts- og Vedligeholdelsesdokumentet tilhørende jeres byggeprojekt. Det skyldes, at disse krav skal overholdes for at bibeholde garantien på altanerne.

En altanserviceaftale kan blandt andet indeholde et årligt eftersyn i henhold til føromtalte manual, eller den kan laves som et udvidet eftersyn, hvor der også indgår reparationer på altanen.

Her er et eksempel på, hvad en serviceaftale kan indeholde:

 • Vi efterspænder alle bolte og skruer
 • Vi reparerer skader i galvanisering
 • Vi reparerer skader i maling
 • Vi olierer trægulv og håndliste
 • Vi udskifter beskadigede komponenter

I forbindelse med den årlige altanservice udarbejder vi fuld dokumentation til jer i Inspectly på hver enkelt af de servicerede altaner, således I ikke er i tvivl om, hvad der er gjort hvor. Her har vi altså skabt en service, hvor vi gør alt det hårde arbejde for jer. Med vores erfaring og ekspertise får I ligeledes den bedste service, I kan give jeres altan.

Kontakt vores altaneksperter

Er I i tvivl om noget vedrørende altanservice? Eller er I klar til at indgå en serviceaftale på altanerne, som I har købt og fået monteret inden for det seneste år? Så er I meget velkomne til at kontakte vores serviceteam, som er eksperter i altanprojektering, -montering og vedligeholdelse.