Alufacader

Facader

Alufacader dækker over et facadesystem, der normalt bruges ift. lukkede glas/alu konstruktioner til at lukke mindre/større arealer.

Systemet indeholder normale box-profiler, slanke T-profiler og delitationsprofiler – alle i varierende dybder. Delitationsprofiler muliggør større færdiggørelsesgrad fra fabrik, samt giver større facader mulighed for at udvide sig ift. f. eks varme.

Udv. dækkapper fås i forskellige dybder/udformninger og kan bruges til at lave spil i facadeudtrykket. 

Udfyldet i facader kan være glas eller isolerede fyldninger (fyldninger enten som glastykkelse eller i fuld profildybde) samt døre og vinduer.

Ift. sikkerhed kan HEM som standard levere facader som RC2 og RC3.

Genanvendt aluminium indgår som standard. Er kravet skærpet ift. genanvendelses procent, kan dette også leveres.

U-værdier på systemer beregner HEM altid ift. den gennemsnitlige u-værdi på samtlige elementer, og vi kombinerer dette med valget af glas.

Overfladen er enten anodiseret, eller pulverlakeret.